Ενοχική απάντηση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. στις αντιδράσεις αιρετών & δημοτών για τις αυξήσεις στα απορρίμματα

Απορριμματα
Γραμματοσειρα

"Εν είδει" απολογίας και με "αύρα" ενοχικότητας,  η διεξοδική ανακοίνωση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) ως απάντηση στις πολλές και έντονες αντιδράσεις αιρετών και πολιτών για τον καθορισμό της οριστικής τιμής των εισφορών των Δήμων της Αττικής για το έτος 2017 σε 48,95 € ανά τόνο απορριμμάτων από 43,78 € € που ήταν ο τόνος το 2016 και για το 2019 στα 49 €  ανά τόνο εισρεχόμενων απορριμμάτων όχι μόνο δεν φαίνεται να πείθει, αντίθετα, ενισχύει προβληματισμούς, ενδυναμώνει υποψίες και παράγει πολύ θυμό! 

 

Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. χαρακτηρίζει τις υπέρμετρες  αυξήσεις ως "μονόδρομη επιλογή" γιατί  αντιστοιχούν "στο κόστος διαχείρισης κατά το 2017" το οποίο κατά ομολογία του, προκλήθηκε "κατά κύριο λόγο από δαπάνες για την συνήρηση οχημάτων-μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στον ΧΥΤΑ Φυλής" από "αμοιβές προσωπικού που προσλήφθηκε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου", από "προσαυξήσεις τελών κυκλοφορίας" και από την ανάγκη "πληρωμής τόκων υπερημερίας, επειδή, ο Οργανισμός όφειλε μεγάλα ποσά από καθυστερημένες πληρωμές των ετών 2009-2014 σχετικά με τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα...."

Δηλαδή από έλλειψη σοβαρού και υπεύθυνου προγραμματισμού στη διαχείριση διοίκησης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και κατά συνέπεια για πλημμελή άσκηση χρηστής και νοικοκυρεμένης διοίκησης γιατί, πως  (επί παραδείγματι) διαφορετικά μπορεί να αξιολογηθεί το γεγονός των καθυστερημένων πληρωμών μιας εξαετίας για τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα...!

Σε κάθε περίπτωση οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν δεν αντέχουν σε καμία λογική και βέβαια φέρνουν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση κατά πρώτον τους δημότες των Δήμων της Αττικής αφού αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένα δημοτικά τέλη σε εποχή που ο οικογενειακός προϋπολογισμός δεν αντέχει απολύτως καμία επιβάρυνση και κατά δεύτερο λόγο, τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια που σε προεκλογική περίοδο θα υποχρεωθούν να πάρουν αποφάσεις υψηλού πολιτικού κόστους. 

Υπενθυμίζεται ότι τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η ΠΕΔΑ με ανακοινώσεις τους, ζητάνε την ανάκληση της απόφασης -ελήφθη με ψήφους 11-3 κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Σ.Ν.Α. από την οποία, ειρήσθω εν παρόδω, απείχε μεγάλος αριθμός Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, γεγονός που τους καθιστά συνυπεύθυνους για ό,τι συνέβη!- και προς την κατεύθυνση αυτή, εκδόθηκαν αντίστοιχες ανακοινώσεις διαμαρτυρίας από αρκετούς Δήμους του λεκανοπεδίου. (στην περιοχή της Ανατ. Αττικής, ο Δήμος Κρωπίας και ο Δήμος Σαρωνικού)

 Ακολουθεί η ανακοίνωση του του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) και η αξιολόγηση της επαφίεται στην κρίση του αναγνώστη.

"Για την αποφυγή παρανοήσεων και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την επιβολή δήθεν “χαρατσιού” του ΕΔΣΝΑ, ο Σύνδεσμος θεωρεί υποχρέωσή του την αναλυτική εξήγηση του συγκεκριμένου θέματος των εισφορών των Δήμων της Αττικής και την λεπτομερή ενημέρωση ως προς την οικονομική κατάσταση του ΕΔΣΝΑ τώρα αλλά και σε σχέση με το παρελθόν:

1. Ο ΕΔΣΝΑ δεν έχει την αρμοδιότητα επιβολής “χαρατσιών” σε βάρος των πολιτών.

2. Με πρόσφατη απόφασή του, το Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε τον καθορισμό της οριστικής τιμής των εισφορών των Δήμων της Αττικής για το έτος 2017, σε 48,95 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, ενώ για το έτος 2018 καθόρισε ως προσωρινή τιμή τα 49 ευρώ ανά τόνο εισερχομένων απορριμμάτων.

3. Το ποσό αυτό καθορίζεται από το ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΕΔΣΝΑ που υπολογίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 2527/2009, σε συνδυασμό με το σύνολο των προς χρέωση απορριμμάτων των Δήμων που έχουν εισέλθει στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ κατά το έτος 2017.

4. Το κόστος διαχείρισης κατά το 2017 ανήλθε στα 84.907.305 ευρώ, ενώ το σύνολο των απορριμμάτων που χρεώθηκαν, ανήλθε σε 1.734.511 τόνους. Από τις τιμές αυτές προέκυψε το ύψος της οριστικής τιμής των εισφορών σε 48,95 ευρώ ανά τόνο, ενώ το έτος 2016 είχε οριστεί σε 43,78 ευρώ ανά τόνο.

5. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δαπάνες που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

α) Ποσό 2.000.000 ευρώ για συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στον ΧΥΤΑ Φυλής, τα οποία είχαν τεθεί σε αχρηστία τα προηγούμενα χρόνια και η διοίκησή μας προχώρησε σε συμβάσεις συντήρησής τους, προκειμένου ο ΕΔΣΝΑ να μπορεί να λειτουργεί με δικό του αξιόμαχο εξοπλισμό ο ΧΥΤΑ Φυλής.

β) Ποσό 532.000 ευρώ για αμοιβές προσωπικού που προσλήφθηκαν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών μας.

γ) Ποσό 2.000.000 ευρώ για υποστηρικτικές εργασίες στον ΧΥΤΑ Φυλής, κατά το διάστημα που δεν εργάζονταν τα μηχανήματά μας.

δ) Ποσό 500.000 ευρώ για προσαυξήσεις τελών κυκλοφορίας, που προκλήθηκαν επειδή η ΔΟΥ χρέωσε τα αυτοκίνητα του ΕΔΣΝΑ με τέλη κυκλοφορίας, τα οποία δεν χρεώνονταν τα προηγούμενα έτη (όπως τα απορριμματοφόρα των Δήμων).

ε) Ποσό 2.5000.000 ευρώ για πληρωμή τόκων υπερημερίας, επειδή ο ΕΔΣΝΑ όφειλε μεγάλα ποσά από καθυστερημένες πληρωμές των ετών 2009-2014 σχετικά με τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα.

6. Είναι σημαντικό να αναφερθεί το οικονομικό, εκτός από το περιβαλλοντικό, όφελος που προκύπτει για τους Δήμους, από την ανάκτηση και ανακύκλωση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μόνο από τα προδιαλεγμένα που εναποτέθηκαν στο ΕΜΑ, οι Δήμοι που συμμετείχαν εξοικονόμησαν 405.941 ευρώ το 2016 (9.270 τόνοι Χ 43,79€) και 1.397.726 ευρώ το 2017 (28.554 τόνοι Χ 48,95€) .

Σε συνέχεια των λεχθέντων στο πρόσφατο Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ καθώς και των δηλώσεων περί χρηστής οικονομικής διαχείρισης:

1. Λέχθηκε ότι «Μετά την οικονομική εξυγίανση του φορέα κατά την προηγούμενη θητεία του Γ. Σγουρού, ο ΕΔΣΝΑ από χρέη 60 και άνω εκ. €, έχει πλεόνασμα άνω των 40 εκ. €!»

Ας δούμε όμως με προσοχή τα νούμερα του πίνακα που ακολουθεί.


Όντως το ταμείο στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, είχε υπόλοιπο 35.275.635,3 ευρώ, όμως οι τιμολογηθείσες υποχρεώσεις μας την ίδια χρονική στιγμή ξεπερνούσαν τα 33 εκατομμύρια ευρώ! Στη συνέχεια, το ταμείο παρουσιάζει αύξηση, ενώ τα απλήρωτα είναι στο μικρότερο δυνατόν σημείο.

Συνεπώς, είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς πότε άρχισε η οικονομική εξυγίανση του ΕΔΣΝΑ και μόνο από αυτό το στοιχείο.

Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις για διεκδικήσεις από τον ΕΔΣΝΑ μέσω δικαστικών αποφάσεων την 1η Ιανουαρίου του 2015, ξεπερνούσαν τα 39 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα το αντίστοιχο ποσό έχει μειωθεί κατά 12 εκατομμύρια ευρώ!

2. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η εξέλιξη του τέλους ταφής από το 2012 έως σήμερα αλλά και το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από τους Δήμους το αντίστοιχο διάστημα.


3. Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναφορά και στις απαιτήσεις του ΕΔΣΝΑ.Τονίζοντας ότι στα βεβαιωθέντα χρήσης μεταφέρονται και τα ανείσπρακτα του προηγούμενου έτους διαπιστώνεται εύκολα ότι η εισπραξιμότητα των απαιτήσεών μας ξεπέρασε το 95%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απαιτήσεις μας μόνο από τις προσφερθείσες υπηρεσίες του αποτεφρωτήρα πλησίαζαν τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από προσεκτικούς χειρισμούς (ενοικίαση και συστηματική είσπραξη οφειλών) ο ΕΔΣΝΑ έχει έσοδα 1.260.000 ευρώ ετησίως, ενώ οι απαιτήσεις μας μειώθηκαν στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

4. Η λειτουργία ενός φορέα και μάλιστα σε τόσο ευαίσθητο χώρο απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και υποστήριξη. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν σε πανάκριβα μηχανήματα που παρέμεναν ασυντήρητα και θύμιζαν ανθοδοχεία (προωθητήρες) ή ήταν ξεχασμένα σε συνεργεία (ΤΑΝΑ). Ανάλογη αντιμετώπιση είχαν τύχει και τα οχήματά μας. Κύριο μέλημά μας λοιπόν ήταν κατόπιν ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας να υπογραφούν οι απαραίτητες συμβάσεις συντήρησης τους ώστε να καταστεί εφικτή και η αξιοποίησή τους.

Είναι ευνόητο πως η συντήρηση αυτή αύξησε και το διαχειριστικό κόστος .

Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες αλλά και έργα:

5. Τέλος δεν πρέπει να παραλειφθεί πλήθος συμβάσεων που έχουν συναφθεί για την προστασία και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων καθώς και για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α., Ε.Μ.Α.Κ., Σ.Μ.Α., αποτεφρωτήρας Ε.Α.Υ.Μ., Αποκατασταθέντες ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ κλπ), με στόχο την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας όπως προβλέπεται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από τις εκδοθείσες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον «Νεολόγο» και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.

Παρακαλούμε, να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη.

Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με προσβλητικό και υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.

Αν επιθυμείτε να έχετε δωρεάν στην οθόνη σας τις ειδήσεις που δημοσιεύει ο "Νεολόγος", συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία και πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ.